👏🏻Fringe Tour正式开始啦!🎈

艺穗网志

👏🏻Fringe Tour正式开始啦!🎈

👏🏻Fringe Tour 系8/10正式开始啦!🎈
各位艺穗会docent都好专业🤓悉心准备咗好多资料讲解俾大家听,而参加团友都好踊跃发问,加深咗对呢座一级历史建筑物嘅认识,同埋活化背后嘅故事!

更多精彩图片在FB

🌟M

 

艺穗消息


En  |    |  

FacebookInstagram